bao chân sơ sinh

Bao chân giữ ấm cho bé

Bao chân giữ ấm cho bé

Với trẻ sơ sinh, việc giữ ấm cho bé là vô cùng quan trọng, đặc biệt là đôi chân. Khi còn nhỏ, bé hay rướn nên dẫn tới bao chân hay bị tuột khỏi chân bé, thấu hiểu điều đó